Public Training
TMD-03 : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 6
Loading Events
วันที่อบรม
17 - 20 มิถุนายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
ระยะเวลาอบรม : 4 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 25,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 27,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
27,000.00 ฿

ระยะเวลา 4 วัน

 • อบรม 4 วัน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

วิธีการอบรม : บรรยาย (Lecture) ฝึกปฎิบัติ (Practice) ให้คำปรึกษาแนะนำ (Coaching)

 

การผลิตของโตโยต้ามี 2 เสาหลักสำคัญ คือ Just In Time และ Jidoka โดยมีพื้นฐานที่สำคัญที่สุด คืองานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึงเป็นรากฐานสำคัญในการทำให้การทำงานเป็น Just In Time และ Jidoka และส่งผลให้การทำงานมีความปลอดภัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ด้วยต้นทุนต่ำ

หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบโตโยต้า ความจำเป็นของการลดต้นทุน ความจำเป็นและการสร้างงานมาตรฐาน รวมถึงการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ ผ่านการปฏิบัติที่หน้างานจริง ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดและวิธีการในการสร้างงานมาตรฐานและการปรับปรุงไปปรับใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยต้นทุนที่ต่ำ และเพิ่มผลกำไรของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้-เข้าใจในแนวคิดการผลิตของโตโยต้า
 • สามารถสร้างงานมาตรฐาน รวมถึงทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ใน 1 กระบวนการ ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นมากในการผลิต เพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่กว่า
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า
 • สามารถสร้างงานมาตรฐาน
 • ค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมถึงการไคเซ็นให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
 • สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้มีความปลอดภัย คุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • หัวหน้างาน ผู้บริหาร
 • บุคคลทั่วไปสนใจ

 

เนื้อหาหลักสูตร ทีมวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

 • ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
 • การสร้างงานมาตรฐานและค้นหา Muri ,Mura & Muda
 • ขั้นตอนในการไคเซ็น
 • ฝึกสร้างงานมาตรฐานและไคเซ็น
คุณจิรวัฒน์ คงกล่ำ

Manager of Business Solution

 

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

บทนำ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตชอง Toyota

แนะนำธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บรรยายทฤษฎี

พื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า

ต้นกำเนิดของการผลิตแบบโตโยต้า

2 เสาหลักของการผลิตแบบโตโยต้า (Just in Time / Jidoka)

ความสูญเปล่า 7 ประการ

การแบ่งประเภทของงาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

แนวคิดในการสร้างความคิดสร้างสรรค์

6 ขั้นตอนการทำกิจกรรมไคเซ็น

เงื่อนไขงานมาตรฐาน

ปัจจัย 3 ประการของงานมาตรฐาน

Day 2 บทที่ 3 งานมาตรฐาน 3 ประเภท

งานมาตรฐานประเภทที่ 1 งานที่ทำเหมือนกันทุกรอบ

งานมาตรฐานประเภทที่ 2 งานที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น

งานมาตรฐานประเภทที่ 3 งานที่ไม่ทำเหมือนกันทุกรอบ

วิธีสังเกตการณ์ในสถานที่ปฎิบัติงาน

สาธิตการฝึกปฎิบัติงาน และจับเวลา

กิจกรรมการเขียนงานมาตรฐาน (การบ้าน)

อธิบายโจทย์

กำหนดกระบวนการที่จะเขียนงานมาตรฐาน

Day 3 ให้คำแนะนำการเขียนงานมาตรฐาน#1

อธิบายการเขียนงานมาตรฐาน 1 กระบวนการ (Capacity sheet, SWCT, SWC, Yamazumi Chart, EIS)

นำเสนอไอเดียการปรับปรุง 1 กระบวน

Day 4 ให้คำแนะนำการเขียนงานมาตรฐาน#2

อธิบายการเขียนงานมาตรฐาน 1 กลุ่มงาน (3-6 กระบวนการ : Capacity sheet, SWCT, SWC, Yamazumi Chart, EIS)

นำเสนอไอเดียการปรับปรุง 1 กลุ่มงาน

Post-Test

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม  ก่อน Vat7% รวม Vat7%
Member 25,000 26,750
Non-member 27,000 28,890

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าสถาบันเพื่อยืนยันการจัดงานก่อนจองห้องพัก และ/หรือตั๋วเครื่องบิน


Toyota Manufacturing Development Program
ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้
ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ผ่องอำไพ และ จันทกานต์)

Email : [email protected]

Line : เพิ่มเพื่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432


วิทยากร

คุณจิรวัฒน์ คงกล่ำ

Manager of Business Solution

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution