New">
Public Training
EV Active Learning Workshop เพิ่มทักษะและการประยุกต์ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า New
Loading Events
วันที่อบรม
9 - 10 พฤษภาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโหมด สาทร
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 17,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

 

        จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ และราคาน้ำมันที่สูงต่อเนื่อง ประกอบกับในอนาคตเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในจะค่อยๆ ลดการผลิตลงและหายไปในที่สุด เหล่านี้ทำให้เกิดขึ้นซึ่งนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่แพร่หลายขึ้นมากในปัจจุบัน  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมรับมือกับโลกอนาคต ควรต้องเพิ่มความรู้ ทักษะฝีมือแรงงานที่จำเป็นในการบำรุงรักษา ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

 

        หลักสูตรนี้ ตอบโจทย์การเรียนรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงกับอุปกรณ์จริง ด้วยมาตรฐาน 3S1A จากประเทศเยอรมนี  พร้อมฝึกเรียนรู้แบบเข้มข้น เพื่อการ “ทำงานอย่างปลอดภัย (Safety) ทำตามมาตรฐาน (Standard) ปฏิบัติการซ้ำและทำสม่ำเสมอ (Skill)  นับเป็นการบูรณาการประกอบเครื่องยนต์ กับการใช้กลไกไฟฟ้าสู่การเป็นอุตสหกรรมใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ช่างเทคนิค , ช่างยนต์ , ช่างไฟฟ้า
 • ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม
 • ผู้ประกอบการด้านยนต์
 • ผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้หลักสูตรนี้

 • เรียนรู้โครงสร้างและส่วนประกอบการทำงานพื้นฐานรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า
 • เรียนรู้ส่วนประกอบ หน้าที่การทำงานของรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า
 • ความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับจัดทำมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าดัดแปลง
 • ฝึกปฏิบัติต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับรถมอเตอร์ไซต์ดัดแปลง
 • ฝึกปฏิบัติตรวจสอบและต่อเครื่องชาร์จไฟฟ้าเข้ากับรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า

วิทยากร :

1. นายนภดล กลิ่นทอง
2. นายอริญชัย วิลัยเกตุ
3. นายอิฐอิรัญ จินาพันธ์
4. นายกรวิชญ์ กฤษดี

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
17,500 บาท 
ท่านละ (รวม VAT 7%)
18,025 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

 

ระยะเวลา 2 วัน

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567

 

Course Outline :

Day 1

 • เรียนรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง พื้นฐานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ / รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า
 • เรียนรู้โครงสร้างและส่วนประกอบการทำงานพื้นฐานรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า
 • งานปลดไฟฟ้าแรงสูงรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  
 • ฝึกปฏิบัติงานต่อวงจรไฟฟ้าด้วยทราซิสเตอร์ หลอดไฟ LED
 • ฝึกปฏิบัติงานต่อวงจรไฟฟ้าด้วย Hall Sensor แบบขั้วแม่เหล็ก N และ S
 • เรียนรู้ส่วนประกอบ หน้าที่ การทำงานของรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า
 • ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับจัดทำมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าดัดแปลง
 • เรียนรู้แบตเตอรรี่ชนิดต่างๆ / ปฏิบัติงานตรวจวัดความต้านทานภายในแบตเตอรี่

Day 2

 • ฝึกปฏิบัติงานต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับรถมอเตอร์ไซต์ดัดแปลง
 • ฝึกปฏิบัติงานตรวจวัดวงจรไฟฟ้า กล่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ฝึกปฏิบัติงานตรวจวัดวงจรไฟฟ้ากล่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า / สัญญาณกันขโมย
 • ฝึกปฏิบัติงานตรวจวัดค่าความต้านทานมิลลิโอห์ม / ความเป็นฉนวนสายไฟฟ้าแรงสูง
 • ฝึกปฏิบัติงานตรวจวัดเซ็นเซอร์ตำแหน่งมอเตอร์และคนเร่ง
 • ฝึกปฏิบัติงานตรวจสอบและต่อเครื่องชาร์จไฟฟ้าเข้ากับรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 – 453 (ศิริชัย , ผ่องอำไพ)
E-mail : [email protected]