Public Training
PBS-07 : The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) รุ่น 7
Loading Events
วันที่อบรม
27 - 28 มิถุนายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

ความสำเร็จขององค์กรเกิดจากการขับเคลื่อนของบุคลากรที่หลากหลายหน่วยงาน เราเชื่อว่าสื่อสารในองค์กรล้วนมีวัตถุประสงค์ และทุกความสำเร็จของการสื่อสารขึ้นอยู่กับเทคนิคและทักษะของผู้เล่า

Storytelling นับได้ว่าเป็นวิธีหรือเครื่องมือที่ช่วยผสานระหว่างอารมณ์ ความรู้สึกและข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้เรื่องราวน่าสนใจ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือ Crisis บางอย่าง ผู้บริหารต้องหาทางสื่อสารถึงบุคลากรเพื่อบอกเล่าถึงสถานการณ์ที่องค์กรต้องเจอ หรือแม้แต่บุคลากรเองที่เป็นตัวแทนองค์กรในการจูงใจ โน้มน้าว รวมถึงการขอความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดการ “ซื้อใจ” กลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้น จึงต้องมีการวางกลยุทธ์ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการทำ “Storytelling” ว่าต้องการนำไปสู่การลงมือทำในเรื่องอะไร

แต่การเป็นนักเล่าเรื่องราว หรือ Storyteller ที่ประสบผลสำเร็จต้องสามารถรวบข้อมูลที่มีอยู่มาผสมเข้ากับอารมณ์เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Storytelling ทั้งยังต้องเข้าใจว่าเวลาไหนที่ควรและเหมาะสมที่จะบอกเล่าเรื่องราว หรือเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องราว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเรื่องเล่าไม่เพียงแค่เข้าถึง “ความคิด” แต่ต้องเข้าถึง “ใจ” ของกลุ่มเป้าหมายด้วย

 

Key Benefit : สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้หลักสูตรนี้

 • เพื่อพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องให้มีพลัง มีเสน่ห์โดนใจ น่าติดตาม บรรลุวัตถุประสงค์
 • สร้างความประทับใจให้กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่อง เห็นภาพและจดจำได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเกิดความสำเร็จทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
 • สามารถเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Corporate culture)
 • สามารถวางแผน Content ได้อย่างเป็นระบบ
 • ได้รับ Feedback จากวิทยากรและผู้ร่วมอบรมเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดทักษะการเล่าเรื่อง

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารทุกสายงาน หัวหน้างาน นักทรัพยากรบุคคลที่ต้องสื่อสารกับพนักงานในองค์กร
 • Corporate Communication ทีมสื่อสารประจำองค์กร, HR ที่ต้องสื่อสารข้อมูลให้ผู้อื่นและต้องการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้ออกมาหวือหวามากขึ้น แต่ยังคงความถูกต้องของข้อมูล ผ่านการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล
 • Marketer ทีมที่อยากเปลี่ยนการตลาดที่สื่อสารแบบเดิม สื่อสารด้วยข้อมูลให้ง่ายและดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเพิ่มความมั่นใจในการนำเสนอ Data

 

สถานที่อบรม : โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ชอฟเฟอริน

 

 

วิทยากร : คุณโอมศิริ วีระกุล Co-Head Rocket Digital Agency บริษัท แอลทีแมน จำกัด

Work Experience :

 • Content Manager เจ้าของเพจ Creative Salary
 • Co-host ในรายการพอดแคสต์ The Money Coach
 • Podcastor and Writer ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและกระตุ้นการสื่อสารให้มีพลัง
 • เจ้าของผลงานหนังสือขายดีหลายเล่มที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของมนุษย์เงินเดือน-พนักงานออฟฟิศ-คนทำงานประจำ สู่บริบทใหม่ในวงการหนังสือ อาทิ PUT THE RIGHT MAN ON THE LIKE JOB เป็นคนที่ใช่ ในงานที่ชอบ , สิ่งที่เจ้านายไม่เคยบอก , หนักไหมสิ่งที่เธอทำอยู่ หรือ นี่เงินเดือนหรือเงินทอน เป็นต้น

 

หัวข้อการเรียนรู้

การสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเล่าเรื่อง

เทคนิคการออกแบบและลำดับเรื่องราว Storytelling

 • เข้าใจโจทย์ การกำหนดวัตถุประสงค์ Insight กลุ่มเป้าหมายที่จะเล่า
 • การเลือกเครื่องมือ ช่องทางให้เหมาะสมและตรงกับผู้ฟัง

เทคนิคการเล่าเรื่องสำหรับธุรกิจ  

 • การสื่อสารเพื่อเพิ่มเสน่ห์ในการนำเสนอ
 • วิธีสร้างการมีส่วนร่วม แรงบันดาลใจ และโน้มน้าว เพื่อสร้างการจดจำ
 • การนำเสนอข้อมูล และข้อมูลเชิงลึกด้วยเทคนิค Storytelling แบบ Data-Driven
  o Data : การเก็บและจัดการข้อมูล
  o Visualization : เปลี่ยนข้อมูลเป็นภาพเพื่อทำการสำรวจและวิเคราะห์
  o Narrative : อธิบายและลำดับเรื่องราวเพื่อให้เข้าใจประเด็นสำคัญ (Insights)

Business Storytelling Workshop/Case study

 • เทคนิคการวางโครงสร้างการเล่าเรื่อง
 • เทคนิคการเลือกประเด็นในการเล่าเรื่องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ รวมถึงการเล่าเรื่องภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด
 • เทคนิคการสร้างจุดเด่นให้เรื่องเล่า และสร้างจังหวะการเล่าเรื่องเพื่อดึงความสนใจ
 • Workshop การเล่าเรื่อง / สื่อสารข้อมูลธุรกิจไปยังกลุ่มเป้าหมายภายใน – ภายนอกองค์กร

Workshop การเล่าจากเหตุการณ์สมมติ

 • การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร (อาทิ)
  • การพัฒนาการพูดเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
  • การสื่อสารวิสัยทัศน์องค์กรผ่านการเล่าเรื่อง
  • การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือ
  • การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการนำเสนองาน (Presentation)
  • การเล่าเรื่องในภาวะวิกฤต

การประเมินผู้ฟัง รับมือกับข้อโต้แย้งและการต่อต้านระหว่างการเล่าเรื่อง

เนื้อหา/หัวข้อ Workshop อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ภาพบรรยากาศการอบรมรุ่นที่ผ่านมา
เรียนสนุก ลับคมการเล่าเรื่อง สร้างเทคนิคเฉพาะตัว ต่อยอดสู่ธุรกิจ

สามารถดูภาพบรรยากาศหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่  ThailandProductivity

 

ค่าธรรมเนียม :

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
 9,500 บาท
Early Bird
สมัครล่วงหน้าภายใน
19 มิถุนายน 2567
เหลือท่านละ 8,000 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
10,165 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%
ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย วิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch
เอกสารประกอบการอบรมแจกเป็น Electronic File (PDF) ณ วันที่อบรม
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้

 

ติดต่อสอบถาม : แผนกบริการฝึกอบรม (จันทกานต์)
โทร.02-619-5500 ต่อ 455
Email : [email protected]


วิทยากร

คุณโอมศิริ วีระกุล

Co-Head Rocket Digital Agency บริษัท แอลทีแมน จำกัด