Public Training
Improving Customer Experience : Customer Journey Map
Loading Events
วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน

E-Training
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
3,500.00 ฿
Online-Training

       สงครามธุรกิจนั้น การวางแผนการตลาดถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่สําคัญมากในการทําธุรกิจ ป้องกันโอกาสเกิดความผิดพลาด หรืออาจเกิดผลดีต่อธุรกิจน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเวลาและทรัพยากรที่ลงทุนไป ที่สำคัญธุรกิจยังต้องพร้อมที่จะรับรู้ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคและสมัยใหม่ ดังนั้น ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล

       ซึ่ง Customer Journey นับเป็นทฤษฎีการตลาดอันทรงพลัง พาลูกค้าเดินทางไปในโลกของแบรนด์จนเกิดการบอกต่ออย่างกว้างขวาง สามารถนำมาดัดแปลงให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ได้ดี เพราะเป็นการตอบสนองวงกว้างที่มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการในแต่ละธุรกิจ ทฤษฎีนี้สามารถสร้างลูกค้าของแบรนด์ เปรียบเหมือนการพาลูกค้าออกเดินทางตั้งแต่คนที่ไม่รู้จักกัน จนรู้จักกันดีและพร้อมจะแนะนำเพื่อนที่แสนดีให้กับคนอื่น ธุรกิจพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อของลูกค้าและโอกาสทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง

 

หลักสูตรนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่องค์กร หรือธุรกิจต้องเผชิญ อาทิ

 • หาแนวทางในการวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาแก้ไขต่อไป เพื่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
 • ธุรกิจที่เริ่มต้นทำการตลาดแบบ Inbound Marketing ด้วยการสร้าง Content ให้แปลกใหม่น่าสนใจและต้องมีประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อของลูกค้า
 • ธุรกิจที่ต้องการสร้างฐานลูกค้าใหม่จากความต้องการของลูกค้า ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงได้ดียิ่งขึ้น
 • ธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ในการบริการลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ให้กับลูกค้า
 • ธุรกิจที่ต้องการทำให้คนในองค์กรมีความเข้าใจถึงลูกค้าในกลุ่มเดียวกัน เพื่อสร้างแผนการตลาดและการขายให้ตรงกัน

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้รู้และเข้าใจทฤษฎี Customer Journey Map และผู้อบรมสามารถสัมผัสประสบการณ์ Customer Journey ด้วยตัวเอง
 • เพื่อให้มองเห็นช่องทาง และวิธีการหาแนวทางการวิเคราะห์ VOC ที่ได้และสามารถนำไปต่อยอดเป็น Customer Engagement ต่อไปในอนาคต
 • เพื่อมอบแนวทางในการเพาะเมล็ดแฟนคลับของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 • เทคนิคในการเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้าให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น
 • Case Study องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการต่อยอด Customer Journey สู่การพัฒนาธุรกิจ

 

วิทยากร 

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
กรรมการผู้จัดการ Performance Excellence Center Co.,Ltd

 

เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน หัวหน้างานขึ้นไป จนถึงระดับผู้บริหารระดับกลาง
 • ตำแหน่งพนักงานขาย นักการตลาด นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักกลยุทธ์องค์กร และเจ้าของกิจการ

 

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

 

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
3,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
3,745 บาท
เวลาเรียนโดยรวม 3 ชั่วโมง 18 นาที

 

 

หัวข้อบรรยาย

 • Introduction
 • Voice of Customer -1-
 • Voice of Customer -2-
 • Customer Segmentation: Know your customers
 • EMPATHY MAP: Insight your customer
 • User Persona
 • Customer Journey Analysis
 • ขั้นตอนการพัฒนา Customer Journey Map -1-
 • ขั้นตอนการพัฒนา Customer Journey Map -2-
 • Key take away

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 – 456
E-mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นิรันดร์ โพธิ์มั่น
02-6195500 ต่อ -


วิทยากร

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

กรรมการผู้จัดการ Performance Excellence Center Co.,Ltd