Public Training
Design Thinking for Business Innovation
Loading Events
วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน

E-Training
วิธีการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
E-Trainning
3,500.00 ฿

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption กำลังมีผลกระทบอย่างมากในโลกที่ธุรกิจยุคปัจจุบันหลายธุรกิจให้ความหมายต่อสิ่งนี้ในทางลบ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงลบเฉพาะธุรกิจที่เลือกจะเพิกเฉยหรือต่อต้าน ในขณะที่คนเปิดกว้างและเตรียมพร้อมยอมรับจะพบว่ามันสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างมหาศาล

ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการต่อสู้ทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการต่อสู้ทางไอเดียความคิดโดยแท้จริง อาจกล่าวได้ว่าหากองค์กรใดสามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้น

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะ Design Thinking ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เห็นผลลัพธ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบครอบคลุมทั้ง การเรียนรู้ การฝึกทักษะ และการติดตามผล จึงมั่นใจได้ว่า ทุกไอเดียที่เสนอมีคุณค่า และสร้างประโยชน์ต่อองค์กรได้จริง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความสำคัญ แก่นหัวใจหลัก และเครื่องมือช่วยจัดการความคิดในกระบวนการ Design Thinking ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่ใช้ในการทำความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
  • เพื่อให้เกิดความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่หลากหลายมาสร้างไอเดีย หรือแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้น ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกคิด ฝึกนำ และนำเสนอไอเดียจริงได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
  • เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าใจมุมมองลูกค้าในการพัฒนากระบวนการ / นวัตกรรมต่างๆ ด้วยกระบวนการ Design Thinking
  • ฝึกฝนเทคนิคแนวคิดเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารทีมงานด้านนวัตกรรมได้

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทุกสายงานที่ต้องการผลักดันแนวคิดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจใหม่ขององค์กร
  • นักพัฒนากร หรือบุคคลที่ต้องการจุดประกายความคิด เพิ่มทักษะการใช้ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ เปิดมุมมอง ไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจได้
  • ทีมบุคลากรที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

วิทยากร:

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและส่งเสริมนวัตกรรม

 

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

  • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

  • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
  • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ราคา 3,500 บาท (ไม่รวม Vat)

เวลาเรียนโดยรวม 2 ชั่วโมง 12 นาที

 

หัวข้อบรรยาย

ลำดับ หัวข้อบรรยาย เวลา
1 Introduction 1 นาที
2 เมื่อโลกเปลี่ยนเราจึงต้องขยับ 19 นาที
3 นวัตกรรม 16 นาที
4 Design Thinking 13 นาที
5 Start with WHY 6 นาที
6 Before Design Thinking 9 นาที
7 Understand by Heart – Empathy Phase 13 นาที
8 Understand by Heart – Define Phase 7 นาที
9 Ideate by head – Ideate Phase 17 นาที
10 Ideate by head – Prototype Phase 9 นาที
11 Test by hand – Test Phase 5 นาที
12 Turn idea to Action 6 นาที
13 Conclusion 11 นาที

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นิรันดร์ โพธิ์มั่น
02-6195500 ต่อ 0868948090


วิทยากร

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและส่งเสริมนวัตกรรม