@เชียงใหม่ New">
Public Training
CMU-DX-03: Smart City & Smart University @เชียงใหม่ New
Loading Events
วันที่อบรม
5 มิถุนายน 2567
เวลา 8:00-17:00 น.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย - ฝึกปฏิบัติ - เยี่ยมชมหน่วยงาน

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

หลักสูตรนี้มีความสำคัญและเป็นที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเชิงอัจฉริยะในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการจัดการองค์กร โดยผ่านการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ เข้าใจเกี่ยวกับกันการใช้งาน IoT, การรวบรวมข้อมูล, และการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด ผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในสถานที่จริงในจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังจะได้ศึกษาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยว ด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ที่ใช้เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้พบประสบการณ์ใช้งานจริงและเห็นผลของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน การอบรมรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเติบโตและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นทางการและมีประสิทธิภาพในการสร้างเมืองอัจฉริยะและการบริหารจัดการท่องเที่ยวในอนาคต

 

Objective:

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีในการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะในสมัยปัจจุบันและอนาคต
 • เพื่อส่งเสริมทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและองค์กร
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสิ่งแวดล้อม

 

Course Outline:

 • Smart City Technologies Review
 • IoT Data Integration and Computer Vision Workshop
 • IoT Sensor
 • IoT Platform
 • CCTV Camera
 • Computer Vision Edge
 • Smart City Use Case at CMU Smart University
 • City Monitoring
 • Mobility Management
 • Smart Tourism City Use Case at Smart Nimman
 • Crowd Monitoring
 • Computer Vision

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร คณะทำงานจากภาครัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา เอกชนทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง
 • ผู้จัดการด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาองค์กร และด้านการวางแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร

 

Speaker

 • ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
 • ดร.ทมะดวง นามล
 • ดร.สืบพงษ์ เฉินบำรุง

Expertise

 • Data Transformation
 • Digital Business

 

ค่าธรรมเนียม ราคาปกติ
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,500
ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,815
หมายเหตุ : 

 • ค่าธรรมเนียมรวมอาหาร 2 Break 1 Lunch
 • กรณีต้องการราคารวมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนบริการฝึกอบรม
02-6195500 ต่อ 451, 466-467 Line : @FTPI


วิทยากร

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ทมะดวง นามล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สืบพงษ์ เฉินบำรุง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่