Public Training
SD-GPT: Maximizing Productivity with ChatGPT: A Practical Guide for Business Success
Loading Events
วันที่อบรม
29 - 30 พฤษภาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 7,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

 

       

       Chat GPT เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สร้างโดย OpenAI ที่ทำให้ธุรกิจมีการพัฒนา สามารถสร้างข้อความตามเนื้อหาของคำถามหรือคำสั่ง และมีการสนทนาแบบมนุษย์ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ สามารถให้คำตอบที่มีความสมเหตุสมผล และตอบสนองได้ทันที ค่อนข้างถูกต้อง และสมเหตุสมผล ตามคำถามหรือคำสั่งที่ได้รับ

       Chat GPT ช่วยลดภาระการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน การบริการลูกค้า และการสนทนาอื่นๆ ที่ต้องการการสื่อสารภาษาธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเสมือนมนุษย์

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการปรับใช้ ChatGPT ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน ด้วยเทคนิค และเครื่องมือที่ทันสมัย ที่จะนำชุดคำสั่ง ChatGPT ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อการอัพเกรดสรรถนะของธุรกิจในยุคปัจจุบันไปสู่ระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร 

คุณกําพล ลีลาภรณ์

ประสบการณ์ทำงาน Technical Art / Designer บริษัท Electronic Arts Inc. (EA Games) สำนักงานใหญ่ ที่ Redwood Shores (Silicon Valley)  Founder/CEO บริษัท Pi R SQUARE ผู้ให้บริการ Software Development และ E-Commerce Platform

 

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานระดับปฎิบัติการ หัวหน้า ผู้จัดการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
7,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
8,453 บาท


ระยะเวลา 2 วัน

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 29-30  พฤษภาคม 2567

วันที่ 23-24 กันยายน 2567

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2567

 

Course Outline: (ตอบวัตถุประสงค์)

 1. How ChatGPT Powers Productivity Enhancement
 2. การใช้ฟังก์ชันของ ChatGPT
 3. Prompt และการ Prompt แบบต่อเนื่อง (Chain)
 4. รู้จักการทำงานของ AI, Machine Learning และ Generative AI
 5. การใช้ ChatGPT แบบมืออาชีพด้วย Context
 6. การกำหนดโทนภาษาของบทความ, อีเมล์
 7. กำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ
 8. การสร้าง Slide และ Presentation Script
 9. การเทรนให้ ChatGPT ถามเรากลับ
 10. สร้างระบบ Template ให้ ChatGPT ช่วยเป็นเลขา
 11. สอน Logic และกำหนด Pattern ให้กับ AI สามารถเรียนรู้ และตอบตาม Pattern ที่กำหนด
 12. การแชร์ Session ให้ทีมใช้งานต่อเนื่องด้วย Data อยู่ในบริบทเดียวกัน
 13. ใช้งาน ChatGPT ร่วมกับ Canva
 14. จักรวาล AI รู้จัก Generative AI ตัวอื่นๆ
 15. จับโกหก ChatGPT และความปลอดภัยในการใช้งาน เนื้อหาของคอร์ส ChatGPT

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02–619-5500 ต่อ 432
หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)
E-mail: [email protected] Website: www.ftpi.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432


วิทยากร

คุณกําพล ลีลาภรณ์

ประสบการณ์ทำงาน Technical Art / Designer บริษัท Electronic Arts Inc. (EA Games) สำนักงานใหญ่ ที่ Redwood Shores (Silicon Valley) Founder/CEO บริษัท Pi R SQUARE ผู้ให้บริการ Software Development และ E-Commerce Platform