Public Training
SD-MAI: Midjourney: สั่งงาน AI ให้สร้างรูป
Loading Events
วันที่อบรม
19 มิถุนายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
4,900.00 ฿

      

       การพัฒนาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) ในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการสร้างภาพ (Generative AI) ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ภาพได้อย่างสมจริงและน่าทึ่ง เทคโนโลยีนี้จึงมีศักยภาพที่จะพลิกโฉมวงการศิลปะ และการออกแบบไปอย่างสิ้นเชิง

      Midjourney คือหนึ่งในเทคโนโลยีการสร้างภาพ AI ที่น่าสนใจ โดยพัฒนาโดยบริษัท Midjourney AB ในฟินแลนด์เทคโนโลยีนี้ใช้อัลกอริธึม Diffusion Modeling ซึ่งอาศัยการกระจายข้อมูลจำนวนมากเพื่อสร้างภาพใหม่ขึ้นมา ส่งผลให้ Midjourney สามารถสร้างสรรค์ภาพที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยศักยภาพของ Midjourney ทำให้มีความต้องการที่จะเรียนรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดอบรม “Midjourney: สั่งงาน AI ให้สร้างรูป” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน Midjourney ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ทำงานในวงการศิลปะ หรือสายงานออกแบบ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ทำงานในสายงานสร้างสรรค์
 • ผู้ที่สนใจงานศิลปะแนวใหม่ หรือผู้ที่สนใจเทคโนโลยี AI

 

วิทยากร :

คุณกําพล ลีลาภรณ์
ประสบการณ์ทำงาน Technical Art / Designer บริษัท Electronic Arts Inc. (EA Games)
สำนักงานใหญ่ ที่ Redwood Shores (Silicon Valley)
Founder/CEO บริษัท Pi R SQUARE
ผู้ให้บริการ Software Development และ E-Commerce Platform

 

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานระดับปฎิบัติการ หัวหน้า ผู้จัดการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
5,243 บาท
*ราคานี้ไม่รวมค่าสมัครโปรแกรม

 

ระยะเวลา: 1 วัน

วันที่ 19 มีนาคม 2567

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

วันที่ 19 กันยายน 2567

 

Topic Learning

 • Setup Midjourney ให้พร้อมใช้งาน
  Hello World! เข้าใจความรอบรู้ของ AI [Workshop ภาพ Landscape ]
  กำหนด Parameter เพื่อให้ได้ภาพเหมือนภาพถ่าย
  การขยายภาพความละเอียดสูง และการปรับเปลี่ยนภาพ
 • กำหนดสไตล์ออกแบบ [ Workshop ภาพงานสถาปัตย์]
  กำหนดบรรยากาศภาพ [ Workshop ภาพงาน Interior]
  ความแตกต่างระหว่าง Prompt แบบ ChatGPT และ Midjourney
 • งาน Character Design ออกแบบ Logo และการสร้าง Pattern
 • จัดองค์ประกอบภาพด้วย Product Photoshoot เข้าใจการกำหนดมุมกล้อง,เลนส์ การจัดแสง
  [Workshop Presenter] เทคนิค In Painting แก้ไขภาพเฉพาะส่วน
 • สร้างภาพเล่าเรื่อง [Workshop กำกับภาพ Cinematography] สร้างภาพให้เป็น Video
 • เข้าใจงานศิลป์ ผ่านเทคนิคกำหนดสไตล์ภาพให้หลากหลาย
  Q&A

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02–619-5500 ต่อ 432
หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)
E-mail: [email protected] Website: www.ftpi.or.th  


วิทยากร

คุณกําพล ลีลาภรณ์

ประสบการณ์ทำงาน Technical Art / Designer บริษัท Electronic Arts Inc. (EA Games)
สำนักงานใหญ่ ที่ Redwood Shores (Silicon Valley)
Founder/CEO บริษัท Pi R SQUARE
ผู้ให้บริการ Software Development และ E-Commerce Platform