New">
Public Training
DI-02: Digital Marketing Mastery (พัฒนานักการตลาดยุคดิจิทัล) New
Loading Events
วันที่อบรม
19 - 20 มิถุนายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

ขอเลื่อนการอบรม เป็น วันที่ 25-26 กันยายน 2567 ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพ
รายละเอียดดัง Link https://productivity.ftpi.or.th/event/6519/


 

การตลาดและการขายมีการเปลี่ยนยุคตามกาลเวลาตลอดมา และยิ่งการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ มาอย่างรวดเร็วมาก จากในอดีตข้อมูลความรู้จากต่างประเทศกว่าจะมาถึงไทยก็ใช้เวลาประมาณ 10 วัน และสื่อต่าง ๆ ก็ยังไม่มีการพัฒนา จนกระทั่งความเติบโตทางด้านเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้พัฒนาขึ้นมาเร็ว ความรู้ทั่วทุกมุมโลกสามารถเรียนรู้ได้ในลัดมือเดียว ประกอบกับสื่อทุกรูปแบบก็ได้พัฒนาออกในหลายรูปแบบผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งทำให้คนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้มากขึ้น ทำให้การพฤติกรรมการเรียนรู้การใช้งานต่าง ๆ ตลอดจนถึงการเรียนรู้การใช้งานด้านผลิตภัณฑ์และบริการก็เกิดความซับซ้อนมากขึ้น

การตลาดในอดีตจะใช้การสื่อสารแบบเจอตัว หรือสื่อสารผ่านหน้าจอโทรทัศน์ หรือ ผ่านวิทยุ ไปยังกลุ่มผู้บริโภค แต่ก็ได้กลุ่มเป้าหมายในระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งการเติบโตของเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้การตลาดเปลี่ยนวิถีการตลาดไปอย่างพลิกฝ่ามือ สามารถทำการตลาดผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้หลากหลายมากขึ้น ต้นทุนการตลาดลดลง ผู้ประกอบการสามารถทำการขายเองโดยไม่ต้องผ่านคนกลางหรือตัวแทนจำหน่าย

ดังนั้น การตลาดยุคที่เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ จะมีบทบาทสำคัญต่อการทำการตลาดและการขาย อันเป็นบริบทที่สำคัญที่องค์กรต้องมีการเรียนรู้พื้นฐานและต่อยอดเพื่อการอยู่รอดในยุคปัญญาประดิษฐ์นี้

 

Objective:

 • เพื่อให้เข้าใจความหมายและหลักการในการทำ Digital Marketing
 • เพื่อให้แนวทางในการใช้ Data Analytic ในมุมมอง Digital Marketing
 • เพื่อให้แนวทางการทำ Sales Funnel ในมุมผ่าน Platform Social Media
 • เพื่อให้เข้าใจกระบวนการของการทำตลาดออนไลน์ ในมุมมอง SEO และ SEM
 • เพื่อให้แนวทางการทำตลาดบน Social Media ต่าง ๆ
 • เพื่อให้แนวทางการทำ Email Marketing

 

Learning Method:
ใช้หลักการอำนวยการให้เกิดความคิดผ่านกระบวนการการตั้งคำถาม โดยใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกตลอดการอบรม

 • 70% Lecture
 • 30% Workshop

 

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่การขาย
 • พนักงานระดับปฎิบัติการ ถึงระดับผู้จัดการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจการทำ Digital Marketing

 

วิทยากร : คุณเหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร
 • Coach ระดับ Middle Management จนถึงระดับ Executive Management
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 

ระยะเวลา 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567
รุ่น 2 วันที่ 25-26 กันยายน 2567

 

หัวข้ออบรม

Day 1

 • Facilitation and Group Coaching:
  • กรอบความคิดในมุมมอง Growth Mindset กับการทำ Digital Marketing
  • Data Driven ในยุค Digital Marketing
  • Sales Funnel สำคัญในยุค Digital Marketing เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าได้อย่างไร
  • Customer Journey & Customer Experience สำคัญในยุค Digital Marketing เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าได้อย่างไร
  • Google Trends มีความสำคัญอย่างไร
  • Personal และกลยุทธ์การตลาด Digital 4P

Day 2

 • Facilitation and Group Coaching:
   • กระบวนการการทำการตลาด การขาย ในแบบ Unique Selling Point (USP)
   • แนวทางและเทคนิคการนำเสนอ
   • การทำตลาดผ่าน Social Media
   • การทำการตลาด ผ่าน E-Mail Marketing
   • แนวทางการทำ Content Marketing
 • Q & A

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วยวิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch เอกสารการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกบริการฝึกอบรม

โทรศัพท์  02-6195500 ต่อ 452-456

วิทยากร

คุณเหรียญชัย นำชัยศรีค้า

• วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร
• Coach ระดับ Middle Management จนถึงระดับ Executive Management
• อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท