Public Training
CM-03: Creative Content Marketing : Zero To Hero (เทคนิคการครีเอทคอนเทนต์ให้โดนใจ)
Loading Events
วันที่อบรม
6 - 7 มิถุนายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
6,900.00 ฿

          ปัจจุบัน Content ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการวางกลยุทธ์การตลาดรวมถึงการสื่อสารแบรนด์ และบางครั้งการทำ Content ที่เฉียบคมก็อาจเป็นตัวตัดสินความสำเร็จให้กับการทำการตลาดและธุรกิจของคุณได้เช่นกัน แต่หลายคนมักจะประสบปัญหาในการคิดและเขียน Content อย่างไรให้ออกมาดึงดูดใจผู้อ่าน สร้างให้เกิดการรับรู้ สร้างให้เกิดการจดจำ สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับแบรนด์และธุรกิจ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ยากและเป็นความท้าทายของคนเขียน Content ทุกๆคน โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังพบเจอกับจำนวน Content ที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลในแต่ละวัน การทำ Content จึงจำเป็นต้องเป็นประโยชน์ ตอบโจทย์ผู้อ่าน มีความน่าอ่าน และต้องออกมาอย่างสร้างสรรค์ สะกดสายตาให้อยู่หมัดได้ภายในช่วงไม่กี่วินาที เพื่อดึงให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจแบรนด์หรือธุรกิจของคุณให้ได้ ที่จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในตัวธุรกิจ ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย ความเข้าใจในบริบทรอบด้านที่อาจส่งผลเชิงบวกหรือเชิงลบต่อการทำ Content รวมถึงการมีกลยุทธ์ในการสื่อสาร Content ที่ดี องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีไอเดียในการทำ Content ให้ออกมาดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการโปรโมทแบรนด์และธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น

 

หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้วยการมอบเทคนิคและวิธีการในการทำ Content Marketing กับการวิเคราะห์ Case Study รวมถึงการลงมือทำจริงในรูปแบบ Workshop ที่ผสมผสานการนำความคิดเชิงสร้างสรรค์มาปรับใช้ เพื่อให้คุณคิด Content ได้มากขึ้น สร้าง Content ที่เป็นประโยชน์ ตรงใจผู้อ่าน ส่งเสริมให้แบรนด์และธุรกิจเป็นที่รู้จัก ต่อยอดสู่การซื้อสินค้าหรือใช้บริการของธุรกิจคุณได้ในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 • เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ ในเทคนิคและวิธีการทำ Content ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและธุรกิจ
 • สามารถวางแผนทำ Content Marketing ได้อย่างมีคุณภาพ
 • สามารถวัดผลลัพธ์จากการทำ Content Marketing ได้อย่างตรงจุด
 • สามารถนำเครื่องมือต่างๆมาช่วยในการคิด Content ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร : คุณปรีดี นุกุลสมปรารถนา

 • อดีตผู้บริหารด้าน Branding, Marketing & Communication ในธุรกิจ Startup, FinTech อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจด้าน AR/VR ธุรกิจด้าน Digital Platform และหน่วยงานภาครัฐ
 • ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร Mini MBA – Branding & Communication Management ให้กับ NEO Academy ของ CMMU และที่ปรึกษาอิสระให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลายธุรกิจ รวมทั้งเป็นอาจารย์และวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ที่สอนและบรรยายมามากกว่า 2,000 ราย และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ com ที่เป็นแหล่งรวบรวมคอนเทนต์ด้าน Branding, Marketing และ Communication

 

 

เหมาะสำหรับ

 • Marketing Officer (ในธุรกิจแบบ B2B, B2C และอื่นๆ)
 • Marketing Supervisor (ในธุรกิจแบบ B2B, B2C และอื่นๆ)
 • Marketing Manager (ในธุรกิจแบบ B2B, B2C และอื่นๆ)
 • บุคคลที่อยู่ในสายงาน Content Marketing โดยตรง (ในธุรกิจแบบ B2B, B2C และอื่นๆ)
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจและอยากเรียนรู้ด้านการทำ Content Marketing ให้มีคุณภาพ

 

หัวข้อ​

  • การทำ Content Marketing และความเข้าใจเรื่อง Context กับการคิด Content
   • ทำความเข้าใจความเป็น Content Marketing ในทุกมิติ
   • การนำแนวคิด Branding มาปรับใช้กับการทำ Content เพื่อสร้าง Content ให้ดูโดดเด่น แตกต่าง และมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
   • วิเคราะห์และทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของธุรกิจกับการสร้าง Content
   • วิธีการวิเคราะห์และทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
    ในการทำ Content เพื่อสร้าง Content ให้ตรงใจผู้อ่าน
   • วิธีการวิเคราะห์ Marketing Funnel, Content Funnel และ Customer Journey เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำ Content
   • การเรียนรู้และเข้าใจบริบทต่างๆที่ส่งผลต่อการคิดและการออกแบบ Content
  • การสร้างสรรค์ Content ให้โดนใจผู้อ่าน
   • เข้าใจรูปแบบและประเภทของ Content เพื่อการสร้าง Content ให้มีประสิทธิภาพ
   • วิธีการวางโครงสร้าง Content ในรูปแบบต่างๆ
   • ขั้นตอนการวางแผนการทำ Content ให้เกิดประสิทธิภาพ
   • เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยสร้างให้เกิด Quality Content
   • เทคนิคการตั้งหัวข้อเพื่อดึงดูดผู้อ่าน
   • การเลือกใช้คำที่ทรงพลังมาใช้กับการทำ Content
   • แนวทางการนำเสนอ Content ในรูปแบบต่างๆ
   • เทคนิคการเขียนและออกแบบ Content บน Social Media
   • เทคนิคการเขียนและออกแบบ Content บน Website
   • การนำ Framework ต่างๆมาใช้ เพื่อช่วยสร้างสรรค์ Content ให้ดียิ่งขึ้น
   • วิธีการวัดผลการทำ Content Marketing เพื่อนำมาปรับปรุงการทำ Content ในอนาคต
   • เสริมด้วยการนำ ChatGPT และ Generative AI มาปรับใช้กับการคิด และการออกแบบ Content พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือ AI เพื่อช่วยในการออกแบบ Artwork
    และคิดหัวข้อ Content
  • การทำ Storytelling กับการสร้าง Content
   • ศึกษาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบการทำ Storytelling เพื่อนำมาใช้กับการทำ Content ให้กับธุรกิจ
  • การทำ Workshop แบบจัดเต็มเพื่อคิด Content ให้โดนใจผู้อ่าน

  การฝึกอบรมจะผสานทั้งการถาม-ตอบ รวมถึงแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ประกอบกับการวิเคราะห์ตัวอย่างพร้อม Case Study ของการทำ Content ทั้งที่ประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ

ค่าธรรมเนียม On-site

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย
วิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch เอกสารการอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 – 456
E-mail : [email protected]


วิทยากร

คุณปรีดี นุกุลสมปรารถนา

 • ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร Mini MBA - Branding & Communication Management ให้กับ NEO Academy ของ CMMU และที่ปรึกษาอิสระให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลายธุรกิจ รวมทั้งเป็นอาจารย์และวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ที่สอนและบรรยายมามากกว่า 2,000 ราย และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Popticles.com ที่เป็นแหล่งรวบรวมคอนเทนต์ด้าน Branding, Marketing และ Communication 
 • อดีตผู้บริหารด้าน Branding, Marketing & Communication ในธุรกิจ Startup, FinTech อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจด้าน AR/VR ธุรกิจด้าน Digital Platform และหน่วยงานภาครัฐ