มีราคาพิเศษแบบองค์กรหรือหมู่คณะ กรณีสมัคร 10 คนขึ้นไป ">
Seminar
2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence | มีราคาพิเศษแบบองค์กรหรือหมู่คณะ กรณีสมัคร 10 คนขึ้นไป
Loading Events
วันที่อบรม
2 - 3 พฤษภาคม 2567
เวลา 8:00-17:00 น.
โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

ในการบริหารธุรกิจปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมุ่งสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรทุกประเภท งานสัมมนา Winner Conference 2023 ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้เรียนรู้จากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จตามเส้นทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการบริหารจัดการ การปรับตัว สร้างความยืดหยุ่น การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในด้านต่างๆ ผ่านการนำเสนอจากผู้บริหารองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมอง ประสบกาณ์ และแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

งานสัมมนา2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence งานยิ่งใหญ่แห่งปีที่จะมอบให้ทุกองค์กรได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม พร้อมก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนในระยะยาว

จุดเด่นของงาน

 • เปิดประตูสู่มุมมองและกลยุทธ์ในการ บริหารจัดการ และนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จากผู้นำองค์กรชั้นแนวหน้าที่พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงในการนำพาองค์กรฝ่าฟันความท้าทายต่างๆ สร้างความโดดเด่น และบรรลุความสำเร็จอย่างยั่งยืน โอกาสในการเรียนรู้มุมมองและวิธีการบริหารจัดการ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากนักปฏิบัติตัวจริง
 • Best Practices แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักบริหารยุคใหม่ รวบรวมเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการบริหารจัดการองค์กรอย่างครบวงจร ตั้งแต่บทบาทการเป็นผู้นำที่นำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างรอบคอบ และปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์เปลี่ยนไป การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความผูกพันและความร่วมมือ การพัฒนากระบวนการ และสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • Global Exclusive Sharing โดยผู้บริหารระดับแนวหน้า จากองค์กรเวิลด์คลาสที่ได้รับรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award ของประเทศสหรัฐอเมริกาและองค์กรชั้นนำจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่คว้ารางวัล China Quality Award อันทรงเกียรติ เรียนรู้กลยุทธ์ และมุมมองการบริหารจัดการ ที่ผู้บริหารนำพาองค์กรเหล่านี้ก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับสากล พร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ อย่างแข็งแกร่ง และบรรลุความสำเร็จสูงสุดอย่างยั่งยืน
 • โอกาสอันสุดพิเศษสำหรับองค์กรที่ พร้อมเข้าสู่เส้นทางความเป็นเลิศตามเกณฑ์ TQA รับคำแนะนำอย่างครบถ้วนพร้อมเคล็ดลับความสำเร็จจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง เปิดประตูสู่จุดเริ่มต้นที่มั่นใจ และพร้อมก้าวให้ถึงเป้าหมายของความเป็นเลิศทางธุรกิจ
 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการเพื่อวางแผนกลยุทธ์การผลิตอย่างมีประสิทธิผลตามแนวทางของระบบ Lean
 • สามารถปฏิบัติ ควบคุม และติดตามผลการปรับปรุงตามแนวทางของระบบ Lean ได้
 • เข้าใจการใช้ระบบลีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0

เหมาะสำหรับ

คณะผู้บริหารองค์กร ทีมกลยุทธ์ ทีมการตลาด คณะทำงานพัฒนาองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ TQA ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง

 • เรียนรู้กลยุทธ์และมุมมองจากผู้นำองค์กรชั้นแนวหน้า เพื่อรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เรียนรู้กลยุทธ์และมุมมองในการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมาย
 • ค้นพบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เพื่อเรียนรู้เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการบริหารจัดการองค์กรอย่างครบวงจร นำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง
 • สร้างแรงบันดาลใจจากผู้บริหารระดับโลก: เพื่อฟังการแชร์ประสบการณ์จากผู้บริหารระดับแนวหน้าของโลก เรียนรู้กลยุทธ์และมุมมองที่นำพาองค์กรเหล่านี้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
 • รับคำแนะนำสำหรับองค์กรที่ พร้อมเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางความเป็นเลิศ: เพื่อรับคำแนะนำอย่างครบถ้วน พร้อมเคล็ดลับความสำเร็จจากผู้เชี่ยวชาญ

องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ
(Thailand Quality Class Plus : Operation)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม
(Thailand Quality Class Plus : Innovation)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคม
(Thailand Quality Class Plus : Societal Contribution)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
(Thailand Quality Class)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

ห้อง 1  | Defying Challenges, Achieving Excellence

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.1 (15 mins) Opening Remarks
คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.15-09.55 (40 mins) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวทาง IMD
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์
ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
09.55-10.30 (35 mins) Agility and Resilience for Competitiveness
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
10.30-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 (60 mins) PTT LNG’s Journey to Excellence: เส้นทางแห่งความสำเร็จของ PTT LNG

 • การขับเคลื่อนองค์กร ของผู้นำระดับสูงด้วยระบบการนำองค์กร L=E=A=D Model
 • การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความสำเร็จโดยผู้นำระดับสูง
 • ระบบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งด้วยวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจ
 • การตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเมื่อสถานการณ์บังคับ
 • การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
Thailand Quality Award 

12.00-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.15 (45 mins) การนำองค์กรของผู้นำระดับสูง ในการมุ่งเน้นความสำเร็จ และการจัดการเพื่อนวัตกรรม

 • ทิศทางเพื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 ในการเป็น Innovation University ในปี 2570
 • กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ที่กระตุ้นและทำให้เกิดนวัตกรรม ด้วยรูปแบบ Agenda
 • การบ่งชี้โอกาสในการสร้างนวัตกรรม
 • การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบุคลากร
 • การเชื่อมโยงนวัตกรรมองค์กรกับลูกค้า และสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.15-15.00 (45 mins) การสร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างเป็นระบบ ตามวิสัยทัศน์การเป็น “ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน”

 • บทบาทของคณะผู้บริหาร ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมสู่การปฏิบัติ
 • การเชื่อมโยงของเป้าหมายองค์กร สู่แนวทางการนำไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน
 • กาสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่สำคัญ
 • แนวทางในการจัดการเครือข่ายอุปทาน เพื่อความร่วมมือในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

15.00-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.15 (45 mins) การขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบการนำองค์กร RAMA-Key Leadership System เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ ในระดับสากล”

 • การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างครอบคลุม
 • แนวทางในการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ และการสร้างนวัตกรรม
 • การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
 • ระบบการวัดผลที่มีความคล่องตัว และการทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

16.15-16.45 (30 mins) Wrap Up & Key Takeaway
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

ห้อง 2  | Organization Excellence: Beginner’s Navigatin Insights

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-13.00 เช้าวันนี้ พบกับประสบการณ์เข้มข้น ที่ห้องใหญ่!!
13.30-17.00 TQA A Beginner’s Guide and Overview

 • ภาพรวมของเกณฑ์ TQA: แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของ TQA สำหรับการเริ่มต้นนำไปใช้
 • หลักการพื้นฐานของการนำเกณฑ์ TQA ไปปรับใช้ในกระบวนการ: แนวทางและขั้นตอนในการนำเกณฑ์ TQA ไปประยุกต์ในองค์กร
 • ภาพรวมเกณฑ์ 7 หมวด
 • เครื่องมือและเทคนิคสำหรับนำเกณฑ์ TQA ไปประยุกต์ใช้: รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA
 • การวัดและการติดตามผล: วิธีการวัดและติดตามผลของการใช้เกณฑ์ TQA เพื่อการยกระดับคุณภาพและการพัฒนาต่อไป
 • กุญแจสู่ความสำเร็จสำหรับองค์กรเริ่มต้นนำเกณฑ์ TQA ไปใช้

คุณรัชฎา อสิสนธิสกุล
คุณวลีพร ธนาธิคม
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

ห้อง 1 | Defying Challenges, Achieving Excellence

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.15 (15 mins) Open Stage: ประเด็นชวนคิด เรียนรู้ความสำเร็จจากองค์กร Winner
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.15-10.00 (45 mins) Sharing experiences from the QUEST FOR EXCELLENCE CONFERENCE
คุณวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
คุณรัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.00 (30 mins) การขับเคลื่อนองค์กรผ่าน Corporate KPI ส่งผลการดำเนินการที่ป็นเลิศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11.00-11.30 (30 mins) การจัดการ Business Ecosystem เพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
11.30-12.00 (30 mins) การมุ่งเน้นความสำเร็จและการจัดการเพื่อนวัตกรรม ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00-12.30 (30 mins) Wrap Up & Key Takeaway

นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

12.30-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-13.45 (15 mins) Open Stage: ประเด็นชวนคิด เรียนรู้ความสำเร็จจากองค์กร Winner
รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
13.45-14.15 (30 mins) การกำหนดทิศทาง และจัดทำกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในปัจจุบันและระยะยาว

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.15-14.45 (30 mins) การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Digital Transformation

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

14.45-15.15 (30 mins) การสร้างความสำเร็จขององค์กรในการเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 

15.15-15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
15.45-16.15 (45 mins) Using an Integrated Leadership System to Drive Meaningful Improvement
Malcolm Baldrige National Quality Award Recipient สหรัฐอเมริกา
16.15-16.45 (30 mins) Wrap Up & Key Takeaway
รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

ห้อง 2  | New Criteria

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 เติมพลังเช้าวันใหม่ กับความรู้สุดเข้มข้น ที่ห้องใหญ่!!
10.30-11.00 (30 mins) เกณฑ์ใหม่ ใจความสำคัญ: ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต
คุณวลีพร ธนาธิคม
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
11.00-11.30 (30 mins) ความคล่องตัว, ความสามารถในการฟื้นตัว, และการพลิกโฉม: Agility, resilience, and transformation

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

 • การพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ และการสร้างนวัตกรรม
 • ระบบการติดตามความสำเร็จและประสิทธิผลของกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
 • ปรับกลยุทธ์, แผนปฏิบัติการ แนวทางการปรับแผนกรณ๊ที่สถานการณ์บังคับ
11.30-12.00 (30 mins.) การรักษาบุคลากรไว้: Workforce Engagement and Workforce Retention (องค์กรภาคการศึกษา)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การสร้างความผูกพันกับบุคลากรเพื่อรักษาบุคลากรไว้และให้มีผลการดำเนินการที่ดี
 • การดูแล (on board) บุคลกรใหม่ และการรักษาบุคลากรไว้
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง
12.00-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.00 (30 mins) การสร้างนวัตกรรม: Innovation (องค์กรในภาคการผลิต)
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

 • แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับปรุง และการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
 • การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการสร้างแรงจูงใจบุคลากร
14.00-14.30 (30 mins) การสร้างนวัตกรรม: Innovation (องค์กรในภาคการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับปรุง และการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
 • การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการสร้างแรงจูงใจบุคลากร
14.30-15.00 (30 mins) การมุ่งเน้นลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 • แนวทางการสร้างประสบการณ์ลูกค้า
 • การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
 • การสร้างประโยชน์ต่อสังคม
 • แนวทางเชิงกลยุทธ์ในอนาคต
15.00-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.00 (30 mins) การตอบแทนสังคม, ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม, และเศรษฐกิจหมุนเวียน: Societal contributions, environmental sustainability, and the circular economy
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • มุ่งเน้นผสานผลประโยชน์ของสังคมเข้ากับกลยุทธ์และการปฏิบัติการขององค์กร​
 • การช่วยเหลือระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจรอบองค์กร​ และการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม​
 • การจัดการข้อกังวลของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ​
 • ขยายขอบเขตไปไกลกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
16.00-16.30 (30 mins) Wrap up and Key Take away
คุณวลีพร ธนาธิคม
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

ค่าธรรมเนียมตลอด 2 วัน (ยังไม่รวม VAT 7%)

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
Package A: รายบุคคล  ท่านละ 4,500 บาท
Package B: รายองค์กร (เข้าร่วมงานได้ 10 คน)

หมายเหตุ: ราคาต่อคน กรณีสมัคร 10 คนเป็นต้นไป คนละ 3,500 บาท

 องค์กร/คณะละ 35,000 บาท

                                            

 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 • สมัครเข้าร่วมงานผ่านทางเว็ปไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  www.ftpi.or.th/  **แสดงผลผ่าน Google Chrome***
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: [email protected]
สมัครร่วมงาน ผ่าน QR Code ได้ที่นี่

สมัครร่วมงาน ผ่าน QR Code ได้ที่นี่

 

กรณีขอยกเลิกและเปลี่ยนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน หรือ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2567  โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 630 (มุจจรินทร์)
633 (คณิน) และ 433 (สุภารัตน์)
มือถือ: 095-252-0693 (สุภารัตน์)
E-mail: [email protected]

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
02-6195500 ต่อ 630-634